Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op IchiGekiAcademy.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel IchiGeki Academy met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan IchiGeki Academy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. IchiGeki Academy garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van IchiGeki Academy via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. IchiGeki Academy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer IchiGeki Academy links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door IchiGeki Academy worden aanbevolen. IchiGeki Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door IchiGeki Academy niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
IchiGeki Academy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IchiGeki Academy of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
IchiGeki Academy behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Kickboxing icons created by Freepik – Flaticon

Fight icons created by Smashicons – Flaticon

Coach icons created by Flat Icons – Flaticon

Woman icons created by Vitaly Gorbachev – Flaticon

Punching bag icons created by Smashicons – Flaticon

Photo by Monstera: https://www.pexels.com/photo/active-black-boxer-punching-heavy-bag-while-exercising-in-gymnasium-6999241/

Photo by Julia Larson : https://www.pexels.com/photo/ethnic-trainer-working-out-with-unrecognizable-boxer-in-gym-6456215/

Photo by Annushka Ahuja: https://www.pexels.com/photo/fit-man-and-woman-practicing-kickboxing-in-gym-7991661/

Photo by Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/photo/a-woman-punching-a-punching-bag-6296049/

Photo by Annushka Ahuja: https://www.pexels.com/photo/coach-showing-punch-technique-to-woman-7991609/

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/woman-in-gray-sports-bra-holding-black-dumbbell-3757376/

Photo by Andres Ayrton: https://www.pexels.com/photo/asian-trainer-watching-plus-size-woman-working-out-6551073/

Photo by Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/fashion-man-red-people-4587426/

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-using-earphones-3757368/

Photo by Johnny Garcia: https://www.pexels.com/photo/woman-doing-exercise-2011377/

Photo by Ketut Subiyanto: https://www.pexels.com/photo/a-man-doing-kickboxing-4804068/

Photo by RODNAE Productions: https://www.pexels.com/photo/man-people-woman-girl-7045724/

Photo by Annushka Ahuja: https://www.pexels.com/photo/woman-training-boxing-with-latin-american-trainer-7991651/

User icons created by Smashicons – Flaticon

Team icons created by Freepik – Flaticon

Trainer icons created by Freepik – Flaticon

Adult icons created by Freepik – Flaticon

Free icons created by Pixel perfect – Flaticon

Workout icons created by kmg design – Flaticon

Walking icons created by Freepik – Flaticon

Phone icons created by Prosymbols – Flaticon

Phone icons created by Pixel perfect – Flaticon

Safe icons created by Pixel perfect – Flaticon